INTERN KABLING

Godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som teleinstallatør. Sikrer dokumentert og ryddig kabling.