Kommunikasjonsløsning

Vi kan telefoni og hjelper deg med å velge løsning. Den siste tiden har vi levert kombinasjoner av fast og mobiltelefoni med enkelt brukergrensesnitt hvor brukeren selv kan bestemme tilgjengeligheten.